CN-Stal Wieniawskiego 5E/7 59-400 Jawor

stal nierdzewna aluminium spawanie elektropolerowanie ruszty

Pasek górny Prawa autorskie

Informacje

Godziny pracy:

Poniedz. - Piątek
9:00-17:00
Sobota
10:00 - 14:00

Adres:

CN-Stal
Wieniawskiego 5E/7
59-400 Jawor
CN-Stal
O firmie
Kontakt
Galeria
aluminium
nierdzewka
Wyroby z aluminium i stali nierdzewnej
aluminium
Glin ( Al ) łacińska nazwa aluminium
Jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem na Ziemi.
Zastosowanie:
Ze względu na swoje właściwości, takie jak mała gęstość i odporność na korozję, stopy glinu z miedzią i magnezem zwane
duraluminium znalazły wiele zastosowań i są używane do wyrobu szerokiej grupy produktów - od puszek do napojów po
części do statków kosmicznych.
Sproszkowany glin używany jest także w hutnictwie do otrzymywania metali i ich tlenków w procesie aluminotermii.
Stosowana w tym procesie mieszanina glinu oraz tlenków metali jest znana pod nazwą termit.
Termitu używa się do produkcji materiałów wybuchowych w wojsku, do spawania szyn kolejowych oraz w modelarstwie.
Znajduje zastosowanie w amatorskiej pirotechnice do robienia petard i w przemyśle jądrowym do koszulek elementów
paliwowych i konstrukcji rdzeni reaktorów jądrowych.

Właściwości fizyczne:
W porównaniu z innymi metalami gęstość aluminium jest mała. Jest metalem dość plastycznym.
Czysty, krystaliczny glin jest kruchy i łamliwy. Podobnie jak inne metale dobrze odbija fale elektromagnetyczne.
Czysty glin odbija około 99% widzialnego światła i około 95% podczerwieni.

Spawanie aluminium:
Obecnie dominują metody spawania łukowego w osłonie gazu, przede wszystkim MIG oraz TIG.
Przy spawaniu tymi metodami w charakterze gazu osłonowego stosuje sie argon (Ar) i hel (He).
Są to tzw. gazy szlachetne obojętne, co oznacza, że nie wchodzą one w związki chemiczne z innymi pierwiastkami.
Mieszankę argonu i helu można stosować przy spawaniu metodą MIG w przypadku gdy wymagany jest wysoki stopień
wnikania na przykład przy spoinach pachwinowych lub przy spawaniu materialu o dużej grubości. Ponieważ aluminium jest
podatne na wtrącenia w postaci tlenku glinu oraz wodoru (porowatość), gaz osłonowy musi się charakteryzo
wać określona
czystością, która w przypadku argonu i helu powinna wynosić powyżej 99,5%. Zadaniem gazu, oprócz udziału w tworzeniu
łuku elektrycznego, jest ochrona elektrody i stopionego materiału przed utlenianiem oraz chłodzenie elektrody.
Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) jest z reguły stosowane przy grubości materiału do 1mm wzwyż, istnieje jednak
możliwość aby spawać materiały cieńsze metodą MIG z hakiem pulsacyjnym. Spoiwo dodawane jest w postaci drutu
poprzez uchwyt elektrodowy.
Spawanie metodą TIG (Tungsten Metal Gas) czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, stosuje się
przy małej grubości materiału, nawet poniżej 1mm. Górna praktyczna granica wynosi 10mm. Spawanie metodą TIG może
być stosowane we wszystkich miejscach, a jego prawidłowe wykonanie gwarantuje spoinę o najlepszej jakości.
Z własnego doświadczenia:
Aluminium jest nie zastąpione wszędzie tam gdzie zależy nam na lekkości i wytrzymałości konstrukcji. Doskonale sprawdza
się jako materiał na wykonywane przez nas kratownicowe maszty antenowe, wszelkiego rodzaju konstrukcje reklam jak i
dodatkowe elementy wyposażenia samochodów. Do spawania tego materialu są potrzebne nie tylko teoretyczne wiadomości
ale przede wszystkim dobry sprzęt i długoletnie doświadczenie w spawaniu. Nasze doświadczenie pozwala nam na
wykonanie każdej konstrukcji aluminiowej przy zachowaniu doskonałej jakości spawów, czego potwierdzeniem są wykonane
przez nas zlecenia
( GALERIA ) .
Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy.
CN-Stal Jawor
strona niemiecka strona polska